מרפסות פלדה

מרפסת פלדה או מרפסת תלויה הינה שיטת בניה מודרנית וחדשנית אשר חוסכת זמן בבניה.

מרפסות פלדה מתאימות לרוב המבנים אך יש צורך בבדיקת הבניין על מנת לקבוע התאמה

מרפסות אלו בעצם מונעות מהדיירים את הקמת"אתר הבניה " למספר חודשים בחצר הבית וניתן להתקנים תוף מספר ימים מיום קבלת היתר הבניה

מתבססות על קונסטרוקציית פלדה מוכנה, המעוגנת בדרך כלל לעמודי בטון הבניין ומורכבת בשטח בתוך פרק זמן קצר ביותר. השיטה מאפשרת בנייה של מספר מרפסות ביום ונחשבת מתקדמת יותר . התקנתה כמעט ואינה מטרידה את שגרת החיים של דיירי הבניין.

פרויקטים בביצוע

אנה פרנק 21 בת ים

אנה פרנק 23 בת ים

פרויקטים בתכנון

פרוייקטים שנמסרו